Coronamaatregelen

Wat zijn de huidige maatregelen voor onze jeugdwerking?

  • Activiteiten kunnen plaatsvinden in 1 of meerdere bubbels van 100 personen.
  • Binnen de bubbel mag iedereen contact hebben met elkaar. Afstand houden is niet van toepassing.
  • Vermijd contact tussen verschillende bubbels onderling. Hou 1,5 meter afstand en draag een mondmasker als contact tussen verschillende bubbels nodig of niet te vermijden is. Dit kan ook gelden tussen individuen wanneer het bubbelconcept niet toegepast kan worden.
  • Ouders worden geadviseerd geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week. Jongeren wordt gevraagd om in 1 week vooral naar dezelfde jeugdwerking te gaan.
  • Werken met inschrijvingen vooraf is een goed idee, maar je mag de leden ook tijdens de activiteit op de contactlijst opschrijven.
  • Mocht u meer informatie willen over alle maatregelen die wij moeten naleven van KLJ-nationaal dan vindt u deze hier.

Wat als er een lid/leiding, die op een activiteit aanwezig was, positief test?

• Uw kind moet onmiddelijk in thuisquaraintaine voor een week.

 

• Neem telefonisch contact op met je huisarts, vertel dat hij/zij in contact kwam met iemand die positief testte op het coronavirus en dat je hem/haar wil laten testen. Als iemand in je gezin symptomen van Covid-19 heeft, laat die persoon dan ook testen. De symptomen zijn koorts, keelpijn, hoesten, moeilijkheden met ademhalen, verstopte neus en/of diarree. Volg de instructies van je huisarts op.

 

• Je mag je zoon/dochter ten vroegste 5 dagen na het contact laten testen.

 

• Breng eventuele personen waarmee hij/zij nauw contact had tussen de KLJ-activiteit en nu op de hoogte dat hij/zij contact had met iemand die positief heeft getest op het coronavirus. Vraag die personen om dezelfde stappen te zetten die je hier terug vindt.

 

• Breng ons op de hoogte van het resultaat van de Covid19-test van uw zoon/dochter. Zo kunnen we de contact tracing mee helpen ondersteunen én kunnen we in kaart brengen of de besmetting zich tijdens de activiteit heeft voorgedaan of niet. We communiceren deze informatie enkel met KLJ Nationaal (i.v.m. de contact tracing van de Vlaamse overheid) en met de contact tracers van onze gemeente